Τηλέφωνο:
+30 22470 - 24632

e-mail:
info@tavernaparadisos.gr

Βρομόλιθος Λέρος
Τ.Κ 85400